Bag ( 0 )   0 EUR
-

ОБЩИ УСЛОВИЯ » УСЛОВИЯ НА ПАЗАРУВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Условия за ползване

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на посреднически услуги по покупко-продажбата, отдаването и наеменето на имоти, BLIP BG отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование "BLIP BG" EООД ЕИК:204534701 Седалище и адрес на управление: гр. София - 1463, район „Средец“, Mилосърдна 8 E-mail: business@blipbg.com Телефон.: +359 885555016

БЛИП БГ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

Чл. 1. (1) БЛИП БГ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги при покупко-продажбата на дрехи и аксесоари, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: • изрично получено съгласие от Вас като клиент; (2) БЛИП БГ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, БЛИП БГ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

Чл. 2. (1) БЛИП БГ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги като ние създаваме клиентки профил и осигуряваме по-добра функционалност при предоставянето на услугите ни; (2) БЛИП БГ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; • точност и актуалност на данните; • цялостност и поверителност на обработването, и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява БЛИП БГ ЕООД?

Чл. 3. (1) БЛИП БГ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели: • Регистрация на клиентски профил • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават; (2) БЛИП БГ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: А/ Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, пощенски адрес, електронна поща и телефон) Б/ Цели за която се събират данните: 1) Регистрация на клиент; 2) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Срок на съхранение на личните Ви данни:

Чл. 4. (1 БЛИП БГ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на отношения с дружеството. След изтичането на този срок, БЛИП БГ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни: Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.

Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от БЛИП БГ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на „Уведомление за отказ за упражняване на права, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27.04.2016 г., раздел 1, член 12, параграф 4.“ (2) БЛИП БГ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от БЛИП БГ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 7.(1) Вие имате правото да поискате от БЛИП БГ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а БЛИП БГ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; • личните данни са били обработвани незаконосъобразно; • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо БЛИП БГ ЕООД;

Право на ограничаване

Чл. 8. Вие имате право да изискате от БЛИП БГ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, посредством „Искане за ограничаване на обработването на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 18“, когато: • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на БЛИП БГ ЕООД да провери точността на личните данни; • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; • БЛИП БГ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на БЛИП БГ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 9. (1) Ако БЛИП БГ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети, посредством „Уведомление за нарушение на сигурността на личните данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 33, параграф 1.“ (2) БЛИП БГ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако: - е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; - е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; - уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Какви мерки за сигурност сме предприели в БЛИП БГ ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

УСЛОВИЯ НА ПАЗАРУВАНЕ

Бихте могли да направите рекламация в срок от 24 календарни дни, от датата на заплащане / дрехата не трябва да е носена и да бъде с всички прилежащи етикети/.

Замяната на един за друг размер на продукта е безплатна.

Всички продукти се подлагат на качествен контрол и се проверяват за недостатъци преди изпращането на клиентите. В случай че получите продукт, който не е в перфектно състояние, моля свържете се с нас веднага.

Моля изпращайте в една пратка всички продукти от една поръчка, които искате да замените, с цел максимално бърза обработка.

Продуктите трябва да бъдат върнати в оригиналните си опаковки с цел адекватна защита по време на транспорт.

Предпочитаме изпращане на продуктите по Speedy. Но ако желаете, може да връщате продукти и по други сигурни начини. Нашият адрес за всички върнати поръчки е София, ул. Милосърдна 8

Продуктите трябва да се връщат нови, неизползвани и с всички BL!P етикети. Върнати продукти, които са повредени, замърсени или носени, няма да бъдат приети и ще бъдат изпратени обратно на клиента.

Моля изпратете имейл на business@blipbg.com ако някой от Вашите продукти Ви бъде доставен без BL!P етикет.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА – БЛИП БГ ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /БЛИП/. Тези условия обвързват всички потребители. 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /БЛИП БГ ЕООД/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /БЛИП БГ/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. 4. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. II. ДОСТАВКА 6. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 7. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 8 При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти със срок 1 година. IV. ЦЕНИ 9. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране за цялата страна. Транспортът в рамките настраната е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА 10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина БЛИП БГ ЕООД. 11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка. 12. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите: • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; • да не извършва злоумишлени действия; Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката. VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА 13. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 14. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. 15. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. 16. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес business@blipbg.com.ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 17. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА 18. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. VII. ЛИЧНИ ДАННИ 19. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 20. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона. VIII. ИЗМЕНЕНИЯ 21. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.